• Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài

  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài. Theo đó, dự án xây dựng Khu công viên văn hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 1-11-2010, diện tích quy hoạch 34 ha, nay được đổi tên thành Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài với diện tích khoảng 52 ha, quy mô dân số khoảng 8.000 người, trên địa bàn phường Tân Bình

 • Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bình Phước

  1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI BÀ RÁ – THÁC MƠ

  2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI , LỊCH SỬ KHU CĂN CỨ QUÂN ỦY BỘ CHỈ HUY MIỀN TÀ THIẾT

  3. DỰ ÁN KHU BẢO TỒN VĂN HÓA DÂN TỘC S’TIÊNG - SÓK BOMBO

  4. DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI , LỊCH SỬ 

  KHU CĂN CỨ QUÂN ỦY BỘ CHỈ HUY MIỀN TÀ THIẾT

  5. DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH TẠI KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ TỔNG HỢP HỒ SUỐI CAM

  6. DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ TẠI KHU CỬA KHẨU HOA LƯ