• Thông qua quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  Ngày 12-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 • ĐOÀN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH THAM QUAN, KHẢO SÁT MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC. (MINH HƯNG HÀN QUỐC, MINH HƯNG 3, BECAMEX).

  “Đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tham quan, Khảo sát một số Khu công nghiệp tại tỉnh Bình Phước”. Nằm trong chuỗi chương trình Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Sơ kết 02 năm hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Bình Phước và Thành phố Hồ Chì Minh. Để thúc đẩy và phát triển liên kết, phối hợp hình thành nên vùng kinh tế trọng điểm có khả năng đột phá với tốc độ cao và bền vững.

 • Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội - Việt Nam 2016

  Từ ngày 29/9 đến 2/10/2016, tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra Liên hoan du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội - Việt Nam 2016. 

 • KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HOA LƯ


  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh với mức ưu đãi nhất theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 • KCN việt Kiều

  KCN Việt Kiều nằm trong KCN Tân Khai được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2008 do Công ty Cổ phần và đầu tư phát triển Minh Khang làm chủ đầu tư hạ tầng. Hiện đang chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng.

 • KCN Đồng Xoài III

  KCN Đồng Xoài III với diện tích 120,33ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14/01/2009, do Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Bình Phước làm chủ đầu tư hạ tầng, đã dược cấp giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép xây dựng

 • KCN Đồng Xoài II

   KCN Đồng Xoài II với diện tích 84,7ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 26/8/2009, do Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến làm chủ đầu tư hạ tầng, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

 • KCN Đồng Xoài I

   KCN Đồng Xoài I đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 29/12/2006, hiện đang hoạt động nhưng chưa có chủ đầu tư hạ tầng.